Active Directory Ayarları

Bir içe aktarma veya senkronizasyon başlatmadan önce Active Directory OfisPlan'a bağlanmalıdır.

Active Directory Kurulumu
Bir Kuruluş Biriminden (OU) İçe Aktarma / Eşitleme

Active Directory Kurulumu

1. Bir OfisPlan projesi açın.

2. Kenar Menüsünü açın ve Araçlar(Tools)> Project> Import (İçe Aktar)'ı seçin.

3. AD'den İçe Aktar'ı (Import AD) veya (Sync AD) ile Eşitle'yi seçin.

4. İlk kez eşitliyor veya içe aktarıyorsanız, doğrudan Ayarlar ekranına yönlendirileceksiniz. Aksi takdirde, erişim için mavi Ayarlar düğmesini tıklayın.

4. Sunucu alanına Active Directory etki alanını veya IP adresini girin ve bağlantıyı onaylamak için test düğmesine tıklayın, ardından yapılandırmayı onaylamak için Kaydet'e tıklayın.

# Gerekirse bir Kullanıcı Adı ve Parola girin.
# İçe aktarılan kullanıcıları belirtmek için bir filtre girin. Arama filtresi sözdizimini burada görüntüleyin.


5. Sunucuya bağlantıyı test etmek için Sunucu alanının yanındaki Test düğmesine tıklayın. Filtreyi ve bulunan kişi sayısını test etmek için Filtre alanının yanındaki Test düğmesine tıklayın.

6. Herhangi bir değişikliği uygulamak için Kaydet düğmesini tıklayın.

Bir Kuruluş Biriminden (OU) İçe Aktarma / Eşitleme

Sunucu alanı aracılığıyla bir OU'da arama yapmak mümkündür.

1. Kullanıcıları içe aktarmak istediğiniz OU'nun ayırt edici adını (DN) alın. DN şuna benzer görünecektir:
OU = NA, OU = Ofisplan, DC = test, DC = com

DN, baz içermelidir, ör. DC = test, DC = com.

2. DN'yi Sunucu alanına girin.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Created with Mobirise web page maker