free website creation software

Active Directory Ayarları

Bir içe aktarma veya senkronizasyon başlamadan önce Active Directory, OfisPlan'e bağlı olmalıdır.

Active Directory Nasıl Kurulur

Bir OfisPlan projesi açın.
Kenar Çubuğu Menüsünü açın ve Araçlar> Proje> İçe Aktar'ı seçin.

3. Active Directory içe aktarma seçeneklerine erişmek için Ayarlar'ı seçin.

4. Sunucu alanına Active Directory etki alanını veya IP adresini girin ve bağlantıyı onaylamak için test düğmesine tıklayın, ardından yapılandırmayı onaylamak için Kaydet'e tıklayın.

Gerekirse bir kullanıcı adı ve şifre girin.
Alınan kullanıcıları belirtmek için bir filtre girin. Arama filtresi sözdizimini burada görüntüleyin.
Aktif bir Doğrudan Senkronizasyon Aralığı seçin veya otomatik senkronizasyon gerekli değilse 'Manuel' konumunda bırakın.

Kuruluş Biriminden (OU) Nasıl İçe Aktarılır

Sunucu alanında bir OU aramak mümkündür.

Kullanıcıları almak istediğiniz OU’nun ayırt edici adını (DN) edinin. DN şuna benzer olacaktır:
OU = NA, OU = ofisplan, DC = Test, DC = com

DN, kaideyi içermelidir; DC = test, DC = com.

2. DN'yi Sunucu alanına girin.