Active Directory LDAP Filtreleri

LDAP sözdizimi filtreleri, OfisPlan'da kullanıcı içe aktarmaları veya senkronizasyonları için Active Directory'yi sorgulamak üzere kullanılabilir. Bir filtre, bir kaydın sorguya dahil edilmesi için karşılanması gereken koşulları belirtir. LDAP sorguları aşağıdaki sözdizimini kullanır:

(<*** AD Attribute> <*** comparison operator ***> <*** value***>)
Lütfen *** işaretlerini siliniz. 
Aşağıdaki operatörler kullanılabilir:

Bunlar, OfisPlan'da çalışan bazı LDAP filtrelerinin örnekleridir:

  • Tüm kullanıcı nesneleri (varsayılan Ofisplan sorgusu) (& (objectCategory = person) (objectClass = user)) 
  • Tüm kullanıcı nesneleri (daha verimli) (sAMAccountType = 805306368)
  • "Ali" ile başlayan cn'li kullanıcılar (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(cn=Ali*)) 
  • Ofis özelliği olarak "Ankara" ayarlı tüm kullanıcılar (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(office=Ankara))
  • Belirtilen bir grubun tüm doğrudan üyeleri (memberOf=cn=Test,ou=East,dc=Domain,dc=com)
  • Belirtilen bir grubun üyelerini yönlendirmeyen tüm kullanıcılar (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(!(memberOf=cn=Test,ou=East,dc=Domain,dc=com)))
  • İç içe yerleştirme dahil olmak üzere belirtilen bir grubun tüm kullanıcıları (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(memberOf:1.2.840.113556.1.4.1941:=cn=Test,ou=East,dc=Domain,dc=com)) 

Arama filtresi sözdizimi hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

Filtre Nasıl Oluşturulur (Windows Server 2012)


Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları aracının yardımıyla filtreler oluşturulabilir. Aşağıdaki örnek, Ofis konumu NY olarak ayarlanmış kullanıcıları seçmek için bir sorgu oluşturacaktır.

1. Sunucu Yöneticisi Araçları menüsünden, Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı seçin.

2. Kaydedilmiş Sorgular klasörüne sağ tıklayın ve Yeni> Sorgu öğesini seçin.

3. Sorguya bir ad verin, ardından Sorguyu Tanımla'yı seçin.

4. Bul açılır menüsünde Kullanıcılar, Kişiler ve Gruplar'ı seçin.

5. Gelişmiş sekmesini seçin, ardından Alan> Kullanıcı> Ofis Konumu öğesini seçin. Koşulu ve değeri, ardından Ekle'yi ayarlayın.

6. Ekle'yi ve ardından Tamam'ı seçin.

7. Ortaya çıkan Sorgu Düzenle formunda, OfisPlan'da kullanmak üzere Sorgu dizesini kopyalayın.

8. Sorguyu kaydetmek için Tamam'ı seçin.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

This website was designed with Mobirise