CSS Stil Kılavuzu

Bu sayfa, Stilleri Düzenle araçları veya Temalar aracılığıyla özel stil uygulamak isteyebileceğiniz OrtakPlan öğelerinin CSS tanımlayıcılarını içerir. Mümkün olduğunda, bazı örneklerle birlikte varsayılan özellikler ve değerler de dahil edilmiştir.

CSS ile ilgili daha fazla yardım için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.w3schools.com/css/.

Personel Paneller 

Main panel

.personelpanel{
}


Personel Image
.PanelPic {
}


İlave Alanlar Additional Fields

Panellerde yer alan alanlar ortak kelime aracılığıyla hedeflenebilir #f_[fieldname] örnek

#f_ilkisim {
}

#f_dahilitel {
}

Personel Paneli Örnekleri
Kırmızı kenarlık:


.personelpanel {
border: 4px solid red;
}
Beyaz yazı tipiyle koyu arka plan:

.personelpanel {
background-color: gray20;
color: white;
}
Arttırılmış yazı tipi boyutu:

.personelpanel {
font-size: 15pt;
}


Masa Panelleri

Ana Panel 
.masapanel {
}


Masa İsim 
#f_masaisim {
}

Desk Panel Örnekleri
Yeşil metin:

.masapanel {
color: green;
}


Varlık Panelleri

Ana Panel  
.assetpanel {
}

Varlık Panel Resim
.assetpanel img {
}

Varlık Panel Örnekleri
Sarı arka plan:


.varlikpanel {
background-color: yellow;
}

Arayüz

Üst Araç Çubuğu
.ToolbarTransparency {
}

Araç Çubuğu Örnekleri
Turuncu arka plan:

.ToolbarTransparency {
background-color: orange;
}
Giriş -login  bağlantısını gizle (hala tıklanabilir):

.LoginButton {
color: #f5f5f5;
}

Sarı arka plana sahip varlık formu:

.LoginButton {
#divDetailFormBody[formtype=varlik][recmode=live] { background-color:yellow }
}

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Site was created with Mobirise