free responsive web templates

CSS Stil Kılavuzu

Bu sayfa, Tarzları Düzenle araçları veya Temalar aracılığıyla özel stil uygulamak isteyebileceğiniz OfisPlan öğesinin genel öğelerinin CSS tanımlayıcılarını içerir. Uygulanabildiğinde bazı örneklerle birlikte varsayılan özellikler ve değerler de dahil edilmiştir.

CSS ile ilgili daha fazla yardım için https://www.w3schools.com/css/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Personel Panel 
Main panel
.personelpanel{
}


Personel Image
.PanelPic {
}


Ek Fiels
Panellerde bulunan alanlar #f_ [fieldname] konvansiyonu ile hedeflenebilir.

#f_ilkisim {
}

#f_dahilitel {
}
Personel Panel Örnekeleri
Red border:

.personelpanel {
border: 4px solid red;
}
Beyaz yazı tipi ile koyu arka plan:

.personelpanel {
background-color: gray20;
color: white;
}
Artan yazı tipi boyutu:

.personelpanel {
font-size: 15pt;
}


Masa Panel
Main panel
.masapanel {
}


Masa Isim
#f_masaisim {
}
Masa Panel Örnekler
Green text:

.masapanel {
color: green;
}


Varlik Panel
Ana Panel
.varlikpanel {
}
Varlik Panel Image
.varlikpanel img {
}
Varlik Panel Örnekler
Yellow background:

.varlikpanel {
background-color: yellow;
}
Interface
Top Toolbar
.ToolbarTransparency {
}
Toolbar Örnekleri
Turuncu arkaplan:

.ToolbarTransparency {
background-color: orange;
}
Giriş bağlantısını gizle (yine de tıklanabilir):

.LoginButton {
color: #f5f5f5;
}
Sarı arka plana sahip varlık formu:

.LoginButton {
#divDetailFormBody[formtype=varlik][recmode=live] { background-color:yellow }
}