Bir Güvenlik Grubunu Silme

Bir Güvenlik Grubunun seçilmesi ve silinmesi, onu projeden kalıcı olarak silecektir. Silinen bir Güvenlik Grubuna atanan tüm personeller, Genel gruba yeniden atanacaktır.

Not - Genel, Personel ve Yönetici güvenlik grupları (Public , Personel, ve Admin) yeniden adlandırılamaz veya silinemez. Genel güvenlik grubu için izinler, oturum açmamış kullanıcılara uygulanır ve Personel güvenlik grubu izinleri, projeye aktarılan tüm kullanıcılara uygulanır.

OfisPlan'da Güvenlik Grubu Nasıl Silinir:


1. Kenar Menüsünü açın ve 'Güvenlik Grupları'nı seçin.

2. 'Güvenlik Grupları' listesinden bir güvenlik grubu seçin.

3. Grup panelinin altındaki kırmızı Grubu Sil düğmesini seçin.

4. Güvenlik Grubunun silinmesini onaylayın.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Designed with Mobirise website theme