html5 templates

HTML Alanı

Alan HTML’ye izin verildiğinde, alanlara değer olarak girildiğinde HTML oluşturulur. Bu, farklı yazı tipi stilleri, renkler vb. Ekleyerek alanların görsel stilini etkilemek için kullanılabilir. Alan HTML aktif olduğunda, çalışan ayrıntı formlarında ve çalışan panellerinde (alan panellerde varsa) görünür. Alan HTML yalnızca bir yönetici proje ayarlarında Alan HTML’ye izin verdikten sonra oluşturulur.

Aşağıda gösterildiği gibi, Murat Aslan kullanıcısı soyadına uygulanan kalın bir formata sahiptir.

Not - Etkinleştirildiğinde, bu alanı düzenleme iznine sahip kullanıcılar ham HTML ve komut dosyaları gönderebilir. Kullanıcıların HTML göndermelerine izin vermek tehlikeli olabilir ve bu özelliğin yalnızca güvenilir güvenlik grupları tarafından erişilebilir olması şiddetle önerilir.