Bir Katmana Bağlanmak (Katman URL Parametreleri)

Görünür katmanlar URL'lerde geçirilebilir. Varsayılan görünümden farklı olan belirli bir görünümü başka biriyle paylaşmak istiyorsanız bu yararlı olabilir.

Bağlantı yapısı:

[Etki Alanı] / [Proje Adı] /? Katmanlar = [Katman Adları]

Örneğin. http://localhost/Test/?layer=personeller,masalar,varliklar,it

Diğer URL Parametreleri de bağlantıya dahil edilebilir:

Örneğin. http://localhost/Test/?layer=personeller,masalar,varliklar,it#emp_201506010622118935

Varsayılan görünür katmanları göstermek için? Layer=default kullanın.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Mobirise site creator - Click now