website templates

Katmana Link Bağlama

URL’lerde gözle görülür katmanlar geçirilebilir. Belirli bir görünümü, varsayılan görünümden farklı bir başkasıyla paylaşmak istiyorsanız, bu yararlı olabilir.

Bağlantı yapısı:

[Alan Adı] / [Proje Adı] /? Katmanlar = [Katman İsimleri]

Örneğin. http: // localhost / Test / katmanlar = personeller, masalar, varliklar, it 

Diğer URL Parametreleri bağlantıya da dahil edilebilir:

Örneğin. http: // localhost / Test / katmanlar = personeller, masalar, varliklar, it # emp_201506010622118935

Varsayılan görünür katmanları göstermek için? katmanlar = default komutunu kullanın.