web maker

Kullanılmayan Resimler Raporu

'Kullanılmayan Resimler' raporu, projeye yüklenen ve şu anda 'Personel' panelleri ve 'Masa' panelleri veya 'Mekan Planı' resimleri gibi diğer kaynaklar tarafından kullanılmayan görüntüleri tarayacaktır.

Rapor kullanılmayan görüntüleri listeler ve bir yönetici silmek istediklerini seçebilir. Bu görüntü dosyalarını projeden kalıcı olarak kaldırmak için 'Seçileni Sil' düğmesini seçin.

Veya, bir yönetici kullanılmamış tüm görüntüleri projeden kaldırmak için 'Tümünü Sil' düğmesini seçebilir.

Kullanılmayan Resimler Raporuyla, Yönetici Aşağıdakileri Yapabilir:

Projenin şu anda kullanmadığı görüntüleri görüntüleyin.
Silmek istediğiniz kullanılmayan görüntüleri seçin.
Bu görüntüleri kalıcı olarak silmek için 'Seçileni Sil' düğmesini kullanın veya kullanılmayan her resmi kalıcı olarak silmek için 'Tümünü Sil' düğmesini kullanın.