List SQL

Liste SQL

Örnekler
Personel Listeleri 
Masa Listeleri
Varlik Listeleri

SQL Raporu
List SQL
Örnekler
Personel Listeleri
Masa Listeleri
Varlik Listeleri

Liste SQL alanı, sıralama ve birleştirme dahil standart SQL sorgularını kabul eder. Veritabanı öğelerini seçmek için aşağıdaki gösterimi kullanın:

[_TableName].[FieldName]
Örneğin, aşağıdaki sorgu Masalar'a atanmış personelleri görüntüler.

SELECT [_Personeller].[SoyIsim], [_Personeller].[IlkIsim], [_Masalar].[masaisim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Personeller] INNER JOIN [_Masalar] ON [_Personeller].[Masa_id]=[_Masalar].[masa_id]INNER JOIN [_Mekanlar] ON [_Personeller].[Mekan_Id]=[_Mekanlar].[mekan_id]

W3schools.com adresinden SQL sorguları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Örnekler


Personel Listeleri
Ilkisim, Soyisim, Guvenlik Group ( _GuvenlikGrouplar tablo okuma):

SELECT [_Personeller].[IlkIsim], [_Personeller].[SoyIsim], [_GuvenlikGrouplar].[Guvenlik Group] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_GuvenlikGrouplar] ON [_Personeller].[GuvenlikGroup_id] = [_GuvenlikGrouplar].[GuvenlikGroup_id]
Ilkisim, soyisim, masa (getting masaisim from the _Masalar table):

SELECT [_Personeller].[IlkIsim], [_Personeller].[SoyIsim], [_Masalar].[masaisim] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_Masalar] ON [_Personeller].[Masa_id] = [_Masalar].[masa_id]
Full isim, departman (merging ilkisim & soyisim):

SELECT [IlkIsim] + ' ' + [SoyIsim] AS Personel, [departman] FROM [_Personeller]

IlkSoyisim, mekan, masa ( masaisim  _Masalar tablo ve mekanisim  _Mekanlar tablo birleştirme):

SELECT [_Personeller].[IlkIsim] + ' ' + [_Personeller].[SoyIsim] AS Personel, [_Mekanlar].[MekanIsim], [_Masalar].[masaisim] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Personeller].[Mekan_Id] = [_Mekanlar].[mekan_id] LEFT JOIN [_Masalar] ON [_Personeller].[Masa_id] = [_Masalar].[masa_id]
Ilkisim, soyisim, departman, unvan, email, dahilitel:

SELECT [IlkIsim], [SoyIsim], [departman], [unvan], [Email], [DahiliTel] FROM [_Personeller]

Liste sadece personeller IT Departman:
SELECT [SoyIsim], [IlkIsim], [departman] FROM [_Personeller] WHERE [departman] = 'IT'

Liste sadece personeller Sehir =Ankara:
SELECT [SoyIsim], [IlkIsim], [State] FROM [_Personeller] WHERE [Sehir] = 'Ankara'
Liste sadece personel Mekan 1:

SELECT [_Personeller].[SoyIsim], [_Personeller].[IlkIsim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Personeller].[Mekan_Id] = [_Mekanlar].[mekan_id] WHERE [_Mekanlar].[MekanIsim] = 'Mekan 1'

Masa Liste
Masa isim, mekan isim:


SELECT [_Masalar].[masaisim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Masalar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Masalar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id]

Masa isim, oturmayeri:
SELECT [masaisim], [oturmayeri] FROM _Masalar

Liste sadece toplanti odasi ( kategori):
SELECT [masaisim], [Kategori] FROM [_Masalar] WHERE [kategori] = 'Toplanti Odasi'
Liste Masalar on Mekan 1:

SELECT [name] FROM {_Masalar] WHERE [mekan_id] = '201804280603417960'

veya

SELECT [_Masalar].[masaisim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Masalar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Masalar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id] WHERE [_Mekanlar].[MekanIsim] = 'Mekan 1'

Varlik Liste
Varlik isim, mekan isim:

SELECT [_Varliklar].[name], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Varliklar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Varliklar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id]

Varlik name, model:
SELECT [name],[Model] FROM [_Varliklar]

Liste sadece printerlar (kategoriye göre):
SELECT [name],[kategori] FROM [_Varliklar] WHERE [kategori] = 'Printer'

Liste sadece Varliklar Mekan 1:
SELECT [name] FROM {_Varliklar] WHERE [mekan_id] = '201804280603417960'

veya 

SELECT [_Varliklar].[name], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Varliklar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Varliklar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id] WHERE [_Mekanlar].[MekanIsim] = 'Mekan 1'

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Created with Mobirise - Go now