portfolio website templates

Liste SQL

Liste SQL


Ornekler
Personel Lists
Masa Lists
Varlik Lists 
SQL Raporu

List SQL
Ornekler
Personel Lists
Masa Lists
Varlik Lists

Liste SQL alanı, sıralama ve birleştirme dahil standart SQL sorgularını kabul eder. Veritabanı öğelerini seçmek için aşağıdaki gösterimi kullanın:

[_TableName].[FieldName]
Örneğin, aşağıdaki sorgu Masalar'a atanmış personelleri görüntüler.

SELECT [_Personeller].[SoyIsim], [_Personeller].[IlkIsim], [_Masalar].[masaisim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Personeller] INNER JOIN [_Masalar] ON [_Personeller].[Masa_id]=[_Masalar].[masa_id]INNER JOIN [_Mekanlar] ON [_Personeller].[Mekan_Id]=[_Mekanlar].[mekan_id]

W3schools.com adresinden SQL sorguları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ornekler
Personel Lists
Ilkisim, Soyisim, Guvenlik Group (getting security group names from the _GuvenlikGrouplar table):

SELECT [_Personeller].[IlkIsim], [_Personeller].[SoyIsim], [_GuvenlikGrouplar].[Guvenlik Group] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_GuvenlikGrouplar] ON [_Personeller].[GuvenlikGroup_id] = [_GuvenlikGrouplar].[GuvenlikGroup_id]
Ilkisim, soyisim, masa (getting masaisim from the _Masalar table):

SELECT [_Personeller].[IlkIsim], [_Personeller].[SoyIsim], [_Masalar].[masaisim] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_Masalar] ON [_Personeller].[Masa_id] = [_Masalar].[masa_id]
Full isim, departman (merging ilkisim & soyisim):

SELECT [IlkIsim] + ' ' + [SoyIsim] AS Personel, [departman] FROM [_Personeller]
Full name, mekan, masa (getting masaisim from the _Masalar table and mekanisim from the _Mekanlar table):

SELECT [_Personeller].[IlkIsim] + ' ' + [_Personeller].[SoyIsim] AS Personel, [_Mekanlar].[MekanIsim], [_Masalar].[masaisim] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Personeller].[Mekan_Id] = [_Mekanlar].[mekan_id] LEFT JOIN [_Masalar] ON [_Personeller].[Masa_id] = [_Masalar].[masa_id]
Ilkisim, soyisim, departman, unvan, email, dahilitel:

SELECT [IlkIsim], [SoyIsim], [departman], [unvan], [Email], [DahiliTel] FROM [_Personeller]
Liste sadece personeller in the IT Departman:

SELECT [SoyIsim], [IlkIsim], [departman] FROM [_Personeller] WHERE [departman] = 'IT'
Liste sadece personeller Ankara (state field):

SELECT [SoyIsim], [IlkIsim], [State] FROM [_Personeller] WHERE [State] = 'Ankara'
Liste sadece personel Mekan 1:

SELECT [_Personeller].[SoyIsim], [_Personeller].[IlkIsim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Personeller] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Personeller].[Mekan_Id] = [_Mekanlar].[mekan_id] WHERE [_Mekanlar].[MekanIsim] = 'Mekan 1'
Masa Liste
Masa isim, mekan isim:

SELECT [_Masalar].[masaisim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Masalar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Masalar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id]
Masa isim, oturmayerleri:

SELECT [masaisim], [Seats] FROM _Masalar
List only toplanti odasi ( kategori):

SELECT [masaisim], [Kategori] FROM [_Masalar] WHERE [kategori] = 'Toplanti Odasi'
Liste  Masalar on Mekan 1:

SELECT [name] FROM {_Masalar] WHERE [mekan_id] = '201804280603417960'
or

SELECT [_Masalar].[masaisim], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Masalar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Masalar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id] WHERE [_Mekanlar].[MekanIsim] = 'Mekan 1'
Varlik Liste
Varlik isim, mekan isim:

SELECT [_Varliklar].[name], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Varliklar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Varliklar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id]
Varlik name, model:

SELECT [name],[Model] FROM [_Varliklar]
Liste sadece  printers (kategoriye göre):

SELECT [name],[kategori] FROM [_Varliklar] WHERE [kategori] = 'Printer'
Liste sadece Varliklar Mekan 1:

SELECT [name] FROM {_Varliklar] WHERE [mekan_id] = '201804280603417960'
or

SELECT [_Varliklar].[name], [_Mekanlar].[MekanIsim] FROM [_Varliklar] LEFT JOIN [_Mekanlar] ON [_Varliklar].[mekan_id] = [_Mekanlar].[mekan_id] WHERE [_Mekanlar].[MekanIsim] = 'Mekan 1'