free site templates

Liste Silme

1. Kenar Çubuğu Menüsünü açın.

2. Silmek istediğiniz Listeyi seçin.

3. Üst araç çubuğundan Sil düğmesini seçin.

4. Listenin silinmesini onaylamak için Tamam'ı seçin.