bootstrap html templates

Masa İçe Aktarma

Personeller CSV veya Active Directory üzerinden içe aktarılabilir veya senkronize edilebilir ve doğrudan masaya yerleştirilebilir. Bu, ilk içe aktarmada veya personellerin masadan masaya sık sık gitmesi durumunda büyük bir zaman tasarrufu olabilir.

Masaya Nasıl İçe Aktarılır

İlk içe aktarma veya senkronizasyon işlemini CSV veya Active Directly yoluyla başlatın. CSV kullanıyorsanız, tam masa adları listesi içeren bir 'Masalar' sütununun olduğundan emin olun. Active Directory kullanıyorsanız, tam masa adlarının bir özellikte bir değer olarak bulunduğundan emin olun.

İçe aktarma / senkronizasyon eşleme ekranında, gösterildiği gibi masa adları sütununu veya niteliğini OfisPlan'daki masa adı alanına atayın: