Masaya İçe Aktarma

Personeller, CSV veya Active Directory aracılığıyla içe aktarılabilir veya senkronize edilebilir ve doğrudan bir masaya yerleştirilebilir. Bu, ilk içe aktarmada veya sık sık masadan masaya geçen personellerin olduğunda büyük bir zaman tasarrufu sağlayabilir.

Masaya İçe Aktarma


Masaya Nasıl Aktarılır
1. CSV veya Active Directory aracılığıyla ilk içe aktarma veya eşitleme işlemini başlatın. CSV kullanıyorsanız, tam masa adlarının bir listesini içeren bir 'masaisim' sütununun mevcut olduğundan emin olun. Active Directory kullanıyorsanız, tam masa adlarının (masaisim) bir öznitelikte değer olarak var olduğundan emin olun.
2. İçe aktarma / eşitleme eşleme ekranında, masa adı(masaisim) sütununu veya niteliği aşağıda gösterildiği gibi Ofisplan'daki masa alanına (masaisim) atayın:

3. İçe aktarma / eşitleme tamamlandığında, personeller belirlenen masalarına taşınacaktır. Personeller aynı anda birden fazla masada olamazlar ve CSV veya AD'de çift masa isimleri varsa, tercih edilen son personele verilecektir.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Built with Mobirise html site template