free css templates

Mekana İçe Aktarma

Personeller CSV veya Active Directory üzerinden içe aktarılabilir veya senkronize edilebilir ve doğrudan belirli bir yere yerleştirilebilir. Personeller hedeflenen katın sol üst köşesine yerleştirilecek ve daha sonra kolayca yerine sürüklenebilecektir.

Bir Mekana Nasıl İçe Aktarılır

İlk içe aktarma veya senkronizasyon işlemini CSV veya Active Directly yoluyla başlatın. CSV kullanıyorsanız, tam masa adlarının listesini içeren bir 'Kat Adı' sütunun bulunduğundan emin olun. Active Directory kullanıyorsanız, tam kat adının bir nitelikte bir değer olarak bulunduğundan emin olun.
İçe aktarma / senkronizasyon eşleme ekranında, gösterildiği gibi, OfisPlan'daki ilkisim soyisim mekan adı sütununu veya niteliğini atayın:

3. Alma / senkronizasyon tamamlandığında, personeller bir mekanın sol üst köşesine taşınacaktır. Personeller bir seferde birden fazla mekanda olamaz.