Menü Öğeleri Ekleme

1. Kenar Menüsünü açın.

2. Üst araç çubuğundan Ekle düğmesini seçin.

3. Eklemek için bir menü öğesi seçin.

Menü Öğelerinin Türleri 

Menü Seçeneği ve Açıklaması 

Mekanlar (Floors) 
Mekanlar, masaların, personellerin ve diğer proje bilgilerinin eşleştirildiği görüntülerdir.

Raporlar (Reports) 

Raporlar, yöneticilerin proje kaynaklarını (resimler gibi) yönetmesine, kullanıcı eylemlerini ve proje dosyalarını takip etmesine yardımcı olur. 

Haritalar (Maps) 

Uzaktan çalışan personelleri görüntülemek için haritaları kullanın ve masaları ve varlıkları tamamen etkileşimli bir dünya haritasında planlayabilirsiniz. 

Listeler (Lists)

Listeler, personelleri, varlıkları ve masaları görüntülemek ve aramak için kullanılabilen etkileşimli dizinlerdir.

Klasörler (Folders)

Klasörler, diğer menü öğelerini düzenlemek için klasör olarak kullanılabilir. 

Ofisler (Offices)


Ofisler, diğer menü öğelerini düzenlemek için taşıyıcı olarak kullanılabilir.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Designed with Mobirise - Learn more