amp templates

Menü Öğelerinin Türleri

  • Mekanlar Mekanlar, masaların, personellerin ve diğer çalışma bilgilerinin haritalandırıldığı resimlerdir. 
  •  Raporlar OfisPlan'daki raporlar, yöneticilerin proje kaynaklarını yönetmesine (görüntüler gibi), projedeki kullanıcı işlemlerinin izlenmesine yardımcı olur ve proje dosyalarının bütünlüğünü belirlemeye yardımcı olur.
  • Haritalar Haritayı, iş yerinde çalışanları veya iş yeri nesneleri ve varlıklarını cadde detayına kadar tam etkileşimli bir dünya haritası üzerinde görüntülemek için kullanabilirsiniz. 
  • Listeler Listeler, kullanıcıların veya varlıkların özelleştirilmiş tablo görünümlerini görüntülemek için kullanılabilir. 
  • Klasörler Klasörler, diğer menü öğelerini düzenlemek için kaplar olarak kullanılabilir. 
  •  Ofisler Ofisler, diğer menü öğelerini düzenlemek için konteyner olarak kullanılabilir.