free html5 templates

Ofis Planlarını Yayınlama

Yönetici OfisPlan projesini belirledikten sonra, proje içerisinden mekan planlarını yayınlayabilir. OfisPlan iki çeşit yayınlanmış mekan planı üretebilir:

Statik Ofis Planları: Ofis planları daha kolay dağıtılabilen bir PDF formatında dışa aktarılabilir. Statik ofis planı PDF'leri işveren web sitelerine eklenebilir, basılabilir, diğer çalışanlara e-postayla gönderilebilir, vb.
Gömülü Ofis Planları: Dinamik personel ofis planları, işveren web sitesine, intranete vb. iframe ile yerleştirilebilir.