develop own website

Ofisplan API

Ofisplan API'sı
API yanıtı JSON (Javascript Object Notation) olarak biçimlendirilir. Bir JSON nesnesi bir Javascript nesnesine benzer. Her özellik ve değer aşağıdaki gibi çift tırnak işareti ile sarılmalıdır:

{
"property1": "değer1",
"property2": "değer2",
"property3": "değer3"
}
API ile etkileşim
Ofisplan API'sı URL, cURL gibi komut satırı araçları veya Postman (https://www.postman.com/) gibi yazılımlar ile etkileşime girebilir. GET komutları doğrudan bir URL ile çalışabilir, ancak POST, PUT ve DELETE isteklerinin koddan, komut satırından veya postman gibi bir araçtan çağrılması gerekir.

API'yı etkinleştirmek için proje ayarlarından bir API anahtarı oluşturulmalıdır.

alan adları ve değerler URL yoluyla veya sorgu parametreleri olarak (postman) iletilebilir. API anahtarı URL ile veya bir sorgu parametresi olarak da aktarılabilir.

Postman
Sorgu parametreleri olarak API anahtarı:

Sorgu parametreleri olarak yetkilendirme başlığı yoluyla API anahtarı:

POST ile yeni bir kullanıcı ekleme:

cURL
curl -X GET http://localhost/OfisplanX/MyApiProject/api/Employee?apikey=/w/vq2Xp9KEFXo1sA

curl -X DELETE http://localhost/OfisplanX/MyApiProject/api/Employee/201711300130174407?apikey=/w/vq2Xp9KEFXo1sA

curl -X POST http://localhost/OfisplanX/MyApiProject/api/Employee/?firstname=Ali&lastname=Ekinci&username=aekinci&departman=Muhasebe&apikey=/w/vq2Xp9KEFXo1sA