Personel Kayıtlarını Silme

Personelin Personel Listesinden silinmesi, bilgilerini proje veritabanından kalıcı olarak kaldıracaktır.

1. Kenar Menüsünde Personel öğesini seçin.

2. Personel Listesinden silinecek personeli seçin. Seçerken SHIFT veya CTRL tuşunu basılı tutarak birden fazla personeli seçin.

3. Personel Listesi araç çubuğundaki Sil düğmesini seçin.

4. Personelin kalıcı olarak silinmesini onaylamanız istendiğinde Tamam'a basın.

Not - Personel doğrudan ofis planından da silinebilir.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

https://mobirise.com simple web builder