amp templates

Personel Silme

OfisPlan projesinde çalışanları silmek, bilgilerini proje veritabanından kalıcı olarak kaldıracak. Ancak Güvenlik Gruplarını, Mekanlarını veya Personel Resmi'ni proje dosyalarından silmez.

Personel Yönet Listesindeki Çalışanları Silme:

1. Kenar Çubuğu Menüsü'nde, Personel öğesini seçin.

2. Personel Listesinde silinecek çalışanı seçin.

3. Personel Listesi araç çubuğunda Sil düğmesini seçin.

4. Personelin kalıcı olarak silindiğini onaylamanız istendiğinde, Tamam düğmesine basın.

Not - Personeller de doğrudan mekan planından silinebilir.