easy site builder

Personele Varlık Atama

Düzenleme modundayken, bir yönetici personelleri mekan planındaki bir masaya kalıcı olarak atayabilir. Bu, personellerin masayı tekrar ayıramayacakları ve diğer kullanıcıların artık atanan masayı rezerve edemeyecekleri anlamına gelir.

Personelleri Mekan Planlarında Masalara Atama:

1. Bir Varlık paneline tıklayın, ardından bilgi formunun sol üstündeki Düzenle düğmesini seçin.

2. Atanan alanı seçin.

3. Personel arama panelinden bir personel seçin.

4. Varlık atandığında, Araçlar> Varlıklar bölümünde bulunan Bana Ait Varlıklar Listesinde görünecektir.