Personeller API

Personeller API

Personeller API
Office Plan API, Personel kayıtlarıyla aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

GET
Get All Personeller | Authenticated
Get All Personeller | URL
Get One Personel | Authenticated
Get One Personel | URL
Result (two records)


POST (create)
POST | Authenticated
Result


PUT (update)
PUT | Authenticated
Result

DELETE
Delete | Authenticated
Result
GET
Get All Personeller | Authenticated

Syntax:

GET {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Personel

Örnek

GET http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel
GET https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Personel


Get All Personeller | URL

Syntax:

{Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Personel?apikey={APIKey}

Örnek

http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel?apikey=aP2bjYAeeYrUx0hPYQ
https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Personel?apikey=l4MZnM2Y58lwVgubQn


Get One Personel | Authenticated

Syntax:

GET {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Personel/{id}

Örnek

GET http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel/201504211012066290
GET https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Personel/201506031134454224


Get One Personel | URL

Syntax:

[Domain]/Ofisplan4/[ProjeIsim]/api/Personel/[id]?apikey=[APIKey]

Örnek

http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel/[id]?apikey=aP2bjYAeeYrUx0hPYQ


Result (two records)


[
{
"id": "201711300130174407",
"mekan_id": "201804280603417960",
"top": "186",
"left": "306",
"width": "-1",
"height": "-1",
"email": "AEkinci@Firma.com",
"soyisim": "Ekinci",
"ilkisim": "Ali",
"guvenlikgroup_id": "3",
"masa_id": "",
"dahilitel": "229",
"sehir": "",
"ilce": "",
"postakodu": "",
"ulke": "",
"picalign": "top",
"adres": "",
"latitude": "0",
"longitude": "0",
"username": "AEkinci",
"customclickurl": "",
"departman": "Pazarlama",
"personel id": "52675",
"unvan": "SEO",
"sys_adimagebytes": "0",
"enable my ical": "",
"kategori": ""
},
{
"id": "201411300130174407",
"mekan_id": "201804280603417960",
"top": "786",
"left": "1324",
"width": "-1",
"height": "-1",
"email": "GokhanCenk@Firma.com",
"soyisim": "Cenk",
"ilkisim": "Gökhan",
"guvenlikgroup_id": "3",
"masa_id": "",
"dahilitel": "246",
"sehir": "",
"ilce": "",
"postakodu": "",
"ulke": "",
"picalign": "top",
"adres": "",
"latitude": "0",
"longitude": "0",
"username": "GCenk",
"customclickurl": "",
"departman": "Pazarlama",
"personel id": "34238",
"unvan": "Social Medya Koordinatör",
"sys_adimagebytes": "",
"enable my ical": "",
"kategori": ""
]POST (create)

Yeni bir kayıt oluştururken, benzersiz personel kimliği otomatik olarak oluşturulur ve parametre olarak dahil edilmesi gerekmez.

POST | Authenticated

Syntax:

POST {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Personel/?{parameter1:value1}&{parameter2}:{value2}...

Örnek

POST http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel/?ilkisim=Ali&soyisim=Ekinci&username=aekinci&departman=Muhasebe

POST https://domain.com/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel/?ilkisim=Melek&soyisim=Hara&username=mhara&unvan=CEO


Result
[
{
"id": "202002065333475"
},
{
"status": "Personel kayit eklendi"
}
]


PUT (update)

PUT | Authenticated

Syntax:

PUT {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Personel/{id}?{parameter1:value1}&{parameter2:value2}...

Örnek

PUT http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel/2020020679547848?departman:IK  
PUT https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Personel/2020020619325472?soyisim=Kovac&unvan=Uzman 

Result
[
{
"status": "Personel kayit eklendi"
}
]


DELETE

Delete | Authenticated

Syntax:

DELETE {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Personel/{id}
Örnek

DELETE http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Personel/201711300130174407
DELETE https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Personel/2020020630313932

Result
[
{
"status": "Personel kayit silindi"
}
]  

Önemli Not: Ofisplan'ı farklı dillerde kullanıyorsanız alan tanımlamalarında kullanılan isimlendirmelere dikkat ediniz. (Örnek ilkisim=ilkisim olarak değiştirilmiştir.)

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Start your own web page with Mobirise