html templates

Rapor Silme

1. Kenar Çubuğu Menüsünü açın.

2. Silmek istediğiniz Raporu seçin.

3. Üst araç çubuğundan Sil düğmesini seçin.

4. Raporun silinmesini onaylamak için Tamam'ı seçin.

Not - Çekirdek Raporlar silinemez.