Rezervasyonlar API

Rezervasyonlar API


Ofisplan API, Rezervasyon kayıtları ile aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

GET

Get All Rezervasyonlar | Authenticated
Get All Rezervasyonlar | URL
Get One Rezervasyon | Authenticated
Get One Rezervasyon | URL
Result (two records)

POST (create)

POST | Authenticated
Result

PUT (update)

PUT | Authenticated
Result

DELETE

Delete | Authenticated
Result


GET
Get All Rezervasyonlar | Authenticated

Syntax:

GET {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Rezervasyon

Örnek

GET http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon
GET https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Rezervasyon


Get All Rezervasyonlar | URL

Syntax:

{Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Rezervasyon?apikey={APIKey}

Örnek

http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon?apikey=aP2bjYAeeYrUx0hPYQ
https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Rezervasyon?apikey=l4MZnM2Y58lwVgubQn


Get One Rezervasyon | Authenticated

Syntax:

GET {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Rezervasyon/{id}

Örnek

GET http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon/20191104110235817
GET https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Rezervasyon/20180921194845701


Get One Rezervasyon | URL

Syntax:

{Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Rezervasyon/{id}?apikey={APIKey}

Örnek

http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon/20180921194845701?apikey=aP2bjYAeeYrUx0hPYQ


Result (two records)
[
{
"baslamazaman": "2020-03-11",
"bitiszaman": "2020-03-11 11:59:00 PM",
"aciklama": "",
"masa_id": "20180924101123994",
"olusturan": "",
"personel_id": "201503050132020222",
"rezervasyon_id": "20200207093434164",
"kategori": "",
"title": "",
"rezervasyonturu": "",
"yinelenme": ""
},
{
"baslamazaman": "2020-03-11",
"bitiszaman": "2020-03-11 11:59:00 PM",
"aciklama": "",
"masa_id": "20180918160644525",
"olusturan": "",
"personel_id": "201504221052302424",
"rezervasyon_id": "20200207093457905",
"kategori": "",
"title": "",
"rezervasyonturu": "yinelenme",
"yinelenme": "Tu,We"
}
]


POST (create)
Yeni bir kayıt oluştururken, benzersiz rezervasyon kimliği otomatik olarak oluşturulur ve parametre olarak dahil edilmesi gerekmez.

POST | Authenticated

Syntax:

POST {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Rezervasyon/?{parameter1:value1}&{parameter2}:{value2}...

Örnek

POST http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon/?name=Printer17&Marka=Siemens
POST https://domain.com/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon/?name=Mikrodalga&kategori=Depo&size=medium

Result
[
{
"id": "2020020726122423"
},
{
"status": "Rezervasyon kayit eklendi"
}
]


PUT (update)
PUT | Authenticated


Syntax:

PUT {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Rezervasyon/{id}?{parameter1:value1}&{parameter2:value2}...

Örnek

PUT http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon/2020020679547848?baslamazaman=2020-08-07
PUT https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Rezervasyon/2020020619325472?personel_id=2018928791

Result
[
{
"status": "Rezervasyon kayit eklendi"
}
]


DELETE
Delete | Authenticated


Syntax:

DELETE {Domain}/Ofisplan4/{ProjeIsim}/api/Rezervasyon/{id}
Örnek

DELETE http://localhost/Ofisplan4/ProjeIsim/api/Rezervasyon/201711300130174407
DELETE https://domain.com/Ofisplan4/AnaOfis/api/Rezervasyon/2020020630313932


Result
[
{
"status": "Rezervasyon kayit silindi"
}
]

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

How to make your own website - Check this