SQL Server

SQL Server'a dönüştürme
Sorun giderme
Veritabanı açılamıyorsa
Tablo oluşturma izni reddedildi


SQL Server

Ofisplan 4'teki proje veritabanı, bunun yerine varsayılan SQL Compact veritabanı kullanılarak SQL Server'a dönüştürülebilir. Bu genellikle tek yönlü bir dönüşümdür. SQL Compact'a geri dönüştürmenin tek yolu, projenin bir yedek kopyasını oluşturmaktır. SQL Server'a dönüştürmek için:

* Proje adı veritabanı adıyla eşleşmelidir.
* Veritabanı oluşturulmalıdır.
* Veritabanı boş olmalıdır.

Bir proje SQL Server'a dönüştürüldüğünde proje yönetimi ekranında bir gösterge simgesi görünecektir:

SQL Server'a dönüştürme

1. Dönüştürmek istediğiniz projeyi girin ve Tools > Project Settings'a gidin.

2. Veritabanı Türü seçeneğinde Dönüştür düğmesini seçin.

3. SQL Server adresini girin.

4. SQL Server yerelse, bağlanmak için Windows Kimlik Doğrulamasını kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, 'Windows Kimlik Doğrulaması'nın işaretini kaldırın ve kimlik bilgilerini sağlayın.

Sorun giderme

Veritabanı açılamıyor


HATA: Oturum açma tarafından istenen "MainProject" veritabanı açılamıyor. Giriş başarısız oldu. Oturum açma, 'IIS APPPOOL \ DefaultAppPool' kullanıcısı için başarısız oldu.

1. Microsoft SQL Server Management Studio'da, hedef veritabanı altında, Güvenlik öğesini genişletin ve ardından "Yeni Kullanıcı" öğesini sağ tıklayın.
2. Yeni Oturum Açma iletişim kutusunda, Kullanıcı adı ve Oturum Açma adı olarak 'IIS APPPOOL \ DefaultAppPool' girin.
3. Üyelik bölümünde, IIS kullanıcısına 'db_owner' rolünü atayın.

Tablo oluşturma izni reddedildi

HATA: CREATE TABLE izni 'MainProject' veritabanında reddedildi.

1. Microsoft SQL Server Management Studio'da, hedef veritabanı altında, Güvenlik> Kullanıcılar'a gidin.
2. IIS APPPOOL kullanıcısına sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.
3. Üyelik bölümünde, IIS kullanıcısına 'db_owner' rolünü atayın.

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

This web page was built with Mobirise