easy website maker

SQL Server

SQL Server'a Dönüştürme
Sorun giderme
Veritabanı açılamıyor
Tablo oluşturma izni reddedildi

Ofisplan X'teki proje veritabanı, varsayılan SQL Compact veritabanı kullanılarak SQL Server'a dönüştürülebilir. Bu genellikle tek yönlü bir dönüşümdür. SQL Compact'a dönüştürmenin tek yolu, projenin yedek bir kopyasını oluşturmaktır. SQL Server'a dönüştürmek için:

Proje adı veritabanı adıyla eşleşmelidir.
Veritabanı oluşturulmalıdır.
Veritabanı boş olmalıdır.
Bir proje SQL Server'a dönüştürüldüğünde, proje yönetimi ekranında bir gösterge simgesi görünür:

SQL Server'a Dönüştürme
1. Dönüştürmek istediğiniz projeyi girin ve Araçlar> Proje Ayarları'na gidin.

2. Veritabanı Türü seçeneğinde Dönüştür düğmesini seçin.

3. SQL Server adresini girin.

4. SQL Server yerel ise, bağlanmak için Windows Kimlik Doğrulaması'nı kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, 'Windows Kimlik Doğrulaması'nın işaretini kaldırın ve kimlik bilgileri sağlayın.

Sorun giderme
Veritabanı açılamıyor
HATA: Oturum açma tarafından istenen "MainProject" veritabanı açılamıyor. Giriş başarısız oldu. 'IIS APPPOOL \ DefaultAppPool' kullanıcısı için oturum açılamadı.

Microsoft SQL Server Management Studio'da, hedef veritabanının altında Güvenlik'i genişletin, ardından "Yeni Kullanıcı" yı sağ tıklatın.
Yeni Oturum Açma iletişim kutusunda, Kullanıcı adı ve Oturum Açma adı olarak 'IIS APPPOOL \ DefaultAppPool' girin.
Üyelik bölümünde, IIS kullanıcısına 'db_owner' rolünü atayın.
Tablo oluşturma izni reddedildi
HATA: 'MainProject' veritabanında CREATE TABLE izni reddedildi.

Microsoft SQL Server Management Studio'da hedef veritabanı altında Güvenlik> Kullanıcılar'a gidin.
IIS APPPOOL kullanıcısını sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.
Üyelik bölümünde, IIS kullanıcısına 'db_owner' rolünü atayın.