Son kullanıcı Lisans Anlaşması


OFİSPLAN YAZILIM ÜRÜNLERİ İÇİN LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”) OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. “OfisPlan”) Yazılım Ürünleri ile sizinle veya temsil etmeye yetkili olduğunuz şirket ("Siz") arasında yasal bir sözleşmedir. Bu Sözleşme, OfisPlan bilgisayar yazılım programının ve hizmetlerinin ayrı bir lisans sözleşmesi kapsamında olmayan kurulum ve kullanımını yönetir; beraberinde tüm basılı ve elektronik el kitapları, kılavuzlar, bültenler ve çevrimiçi yardım (“Belgeler”); ve OfisPlan tarafından veya yetkili satıcılarından tarafınızdan alınan her türlü değişiklik, güncelleme, düzeltme veya iyileştirmeyi kapsar.

Bu Programı kurarak bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul edersiniz. Bu Sözleşme, Programla ilgili garantileri ve çözümleri sınırlar ve hariç tutar, OfisPlan ve diğer kişileri sorumluluktan muaf tutar veya yükümlülüklerini sınırlar ve okumanız gereken diğer önemli hükümleri içerir.

BU SÖZLEŞME, SİZİN OFİSPLAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. DEN MÜNHASIR OLMAYAN KULLANMA LİSANSINI ALDIĞINIZ YAZILIMDAN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI İÇERMEKTEDİR. YAZILIMDAN FAYDALANMAK AMACIYLA BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAYARAK, YAZILIMI BİLGİSAYARINIZA İNDİRİREREK YA DA YAZILIMI KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMEYİN YA DA KULLANMAYIN.

PROGRAMIN DENEME SÜRÜMÜNÜ KULLANIRSANIZ, PROGRAM OTUZ (30) GÜN SONRASI DEVRE DIŞI OLACAKTIR.

1. İADE POLİTİKASI:

OfisPlan için Kendi Kendine Barındırılan (On-Premise License) Lisans satın alırsanız (aşağıda tanımlandığı gibi) ve ilk kez müşteriyseniz ve Programı, Fatura ile kanıtlandığı üzere, ilişkili lisans ücretini ödemenizden itibaren otuz (30) gün içinde OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'ya iade ederseniz lisans ücretini iade edecektir.

OfisPlan.net'e (aşağıda tanımlandığı gibi) bir Abonelik Lisansı satın alırsanız, Programı lisans ücretinin iadesi için iade etme seçeneği yoktur. Bunun yerine, buradaki Bölüm 11'ye (Süre ve Fesih) uygun olarak Abonelik Lisansınızı feshedebilirsiniz.

İşbu Anlaşmanın herhangi bir nedenle feshi veya sona ermesi üzerine: (a) işbu belgede verilen lisans derhal sona erecektir; ve (b) Programı herhangi bir şekilde kullanmayı derhal bırakacaksınız; ve (c) geçerlilik süresinin sona ermesinden veya feshedilmesinden itibaren on (10) gün içinde, OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'ye teslim edin veya Programın tüm kopyalarını imha ettiğinizi onaylayın.

2. LİSANS VERİLMESİ:

Kendi Kendine Barındırılan (On-Premise License) Lisans, bu Sözleşmede açıklandığı şekilde sona erene kadar, Programı bu Sözleşmeye göre kullanma lisansı anlamına gelir. “Abonelik Lisansı”, belirtilen süre veya abonelik süresi sona erene veya Lisansınız veya bu Sözleşmede açıklandığı şekilde feshedilene kadar, Programı bu Sözleşmeye göre kullanma lisansı anlamına gelir.

Bu Sözleşmenin tüm koşullarına uymanıza bağlı olarak, lisansınız veya aboneliğiniz süresince işinizde veya işlemlerinizde kullanmak için bu Sözleşmede belirtilen şartlarda OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. işbu Anlaşma ile Size bu Programı kullanmak için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemeyen izne ihtiyaç duyulmayan lisans verir. Bu Programın kapsamındaki hakların verilmesi, Programın veya herhangi bir bölümünün satışı değildir ve Programda herhangi bir mülkiyet hakkı sağlamaz. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., bu Sözleşme tarafından açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Programın tüm mülkiyet ve mülkiyet haklarının ve ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. ile ilgili olduğunu ve kalacağını kabul edersiniz.
Kendi Kendine Barındırılan (On-Premise License) Lisans satın alırsanız, Programı yalnızca gerekli Kendi Kendine Barındırılan (On-Premise License) Lisans ücretini veya ücretlerini vadesi geldiğinde ve bu Sözleşmenin şartlarını yukarıda belirtildiği şekilde kabul etmeniz durumunda kullanabilirsiniz. Bir Abonelik Lisansı satın alırsanız, bu Programı yalnızca OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'nın Abonelik Lisansı ücretlerini aldığı abonelik süresi için ve bu Sözleşmenin şartlarını yukarıda belirtildiği şekilde kabul ederseniz kullanabilirsiniz. Abonelik Lisans ücretleri size otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak zaman zaman değiştirilebilir.

3. LİSANS KISITLAMALARI:

Bu Sözleşme aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirme hakkını içermez ve aşağıdakilerden herhangi birini yapmaktan kaçınmayı kabul edersiniz:
a. Bu Programı veya Programın herhangi bir bölümünü kopyalayamaz, değiştiremez veya üzerinde değişiklik yapamazsınız, ancak Programı kullanımınızı desteklemek amacıyla Yedekleme amacıyla Programın bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Kullanmak için bu Programın ikinci bir kopyasını şunlardan birinde yapabilirsiniz: (i) Ev bilgisayarınız; veya (ii) bu tür bir bilgisayarın Sizin tarafınızdan ikincil bir bilgisayar olarak kullanıldığı ölçüde, işletmenizde veya işlemlerinizde sahip olduğunuz veya kullandığınız taşınabilir bir bilgisayar. Bu Programın yedek kopyalarında tüm telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet bildirimlerini çoğaltmanız gerekir. Bu Programın tüm kopyaları, bu Sözleşmenin kayıt ve koşullarına tabidir.
b. Bu Programı, aşağıdaki sınırlamaya tabi olan bir Terminal Server ortamında kullanma hakkınız vardır: (i) Bu Programı, kullanıcılara bu Programa erişim için bir ücret veya bu kullanıcılara bu Programa erişimi içerebilecek genel hizmetlere erişim için bir ücret tahsil etmek amacıyla sağlayıcı (ASP) ortamında, bir Uygulama Hizmetindeki diğer kullanıcılara sunmak amacıyla bir Terminal Server ortamında kullanmanız kesinlikle yasaktır.
c. Bunun dışında, Programı veya bu lisansı satamaz, dağıtamaz, kiraya veremez, kiralayamaz, alt lisans veremez, değiştiremez, atayamaz veya devredemezsiniz: (i) Lisansı aşağıdakilerin tümünü veya büyük kısmını satın alan bir tarafa devredebilirsiniz. Programın satın alan tarafa aktarılmasından önce OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'na yazılı olarak bildirimde bulunmanız ve satın alan tarafın Sözleşmeye bağlı kalmayı yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla işletmenizin varlıkları; veya (ii) OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'ndan yazılı izin alındığında, lisansı bu Sözleşmeye bağlı olmayı kabul eden bir tarafa aktarabilirsiniz.
Bu Programı veya herhangi bir bölümünü tersine mühendislik uygulayamaz, ters çeviremez, parçalarına ayıramaz veya kaynak koda dönüştüremez veya Programın kaynak kodunu veya yapısal çerçevesini keşfetmeye çalışamazsınız. Programın kodunu değiştirerek veya çevirerek Programa dayalı herhangi bir türev çalışma oluşturamazsınız. Programdan herhangi bir telif hakkı veya ticari marka bildirimini gizleyemez veya kaldıramazsınız.
d. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., bu Sözleşmede Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

4. OFISPLAN.NET BULUT VERSİYONU:

Sizin tarafınızdan gönderilen verilerin elektronik olarak işlenmesi, depolanması, alınması ve iletilmesi için OfisPlan.net'e abone olduysanız aşağıdakiler geçerlidir.
a. Ücretler ve masraflar. OfisPlan.net hizmetini kullanmanız, OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. web sitesinde ("OfisPlan.net Fiyatlandırma") belirtilen ücretlerle sonuçlanacaktır. OfisPlan.net Ücretleri, OfisPlan.net web sitesinde bir yayın yoluyla size bu tür değişiklikler hakkında otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak zaman zaman değiştirilebilir. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'ye faturalandırma amacıyla geçerli bir kredi kartı numarası vermeli ve OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'nın, kayıt sürecinde seçilen her faturalandırma döngüsünden önce OfisPlan.net ücretlerini otomatik olarak doğrudan kredi kartınızdan çekmesini sağlamayı kabul etmelisiniz. OfisPlan.net ücretleri, OfisPlan.net hizmetine erişim izniniz olduğu için aylık olarak tahsil edilecektir ve iade edilmez. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., siz ile olan ilişkinizi sonlandırana kadar her ay alınır. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'in net geliri üzerindeki vergiler hariç, bu Sözleşmeye ve aşağıda verilen hizmetlere göre OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'a göre değerlendirilebilecek tüm satın alma, kullanım, edinim veya diğer vergileri ödemeyi kabul edersiniz.
b. Güvenlik. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., Verilere yetkisiz erişimi önlemek için gerekli özeni göstermeyi kabul eder. Buradaki her bir taraf, OfisPlan.net'e veya Verilere yetkisiz erişim veya kullanım hakkında derhal diğerini haberdar etmeyi kabul eder. Tarafların her biri, bu tür yetkisiz erişimi düzeltmek için iyileştirici önlemler almak için tüm gerekli çabayı göstermeyi kabul eder. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., Sizin, herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden veya elektronik veya diğer güvenlik önlemlerinin başarısızlığından kaynaklanan verilere yetkisiz erişim veya ifşa ile bağlantılı olarak maruz kaldığınız zararlardan sorumlu olmayacaktır.
c. OfisPlan.net Hizmetinin Kesilmesi. (i) OfisPlan.net hizmeti, personel değişiklikleri, yükseltmeler, yer değiştirme, onarımlar ve OfisPlan.net hizmetinin işletilmesi ve yükseltilmesi sırasında gerekli diğer benzer faaliyetler nedeniyle geçici olarak kesintiye uğrayabilir veya kısıtlanabilir. OfisPlan.net hizmetinin geçici olarak kesilmesi durumunda ödemelerde indirim yapılmayacaktır. Hiçbir durumda OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., OfisPlan.net hizmetinin geçici olarak kesintiye uğraması nedeniyle oluşabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. (ii) OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., iletimdeki herhangi bir kesinti, gecikme, arıza, hata veya kusurdan ve teslimat veya performansın sağlanamamasından veya gerçekleştirilmemesinden, teslimat veya performansın gecikmesinden, mücbir sebepler dahil olmak üzere sorumlu olmayacak ve bunlardan muaf tutulacaktır. (iii) Genel İnternet üzerinden OfisPlan.net hizmetine erişeceğiniz için, zaman zaman ağ bağlantısında geçici kesintiler meydana gelebilir. İnternet trafiği genellikle varış noktasına giderken birçok farklı İnternet sağlayıcısı tarafından yönlendirilir. İnternet sağlayıcısının neden olduğu durumlarda OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., iletimdeki kesintilerden veya gecikmelerden sorumlu değildir.

5. GARANTİ

a. Aşağıdaki garanti, yalnızca Programın orijinal lisansına sahip sizseniz geçerlidir. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., bu Programın tasarlandığı bilgisayar ve işletim sistemi üzerinde kullanılması koşuluyla, bu Programın, faturada yer alan satın alma işleminizden itibaren doksan (90) gün boyunca belgelerde yer alan özelliklere uyduğunu garanti eder. Programda revizyonların veya güncellemelerinin alınması, daha önce teslim edilmiş kopyalar veya sürümler için garanti süresini yeniden başlatmaz veya başka bir şekilde etkilemez. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., Programın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
b. Garanti Dönemi boyunca Belgelerde ve Programda önemli bir uygunsuzluk olduğunu OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'na yazılı olarak bildirmeniz ve OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. bu önemli uygunsuzluğun varlığını çoğaltabiliyor ve doğrulayabiliyorsa, Program, OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'nın tek seçeneğinde, Programın duruma göre büyük ölçüde spesifikasyonlara uyması veya arızalı ortamın değiştirilmesi için, Programın tüm kopyalarını iade edebilirsiniz. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. bu Program için önerilen liste fiyatı miktarına kadar ödediğiniz lisans ücretini size iade eder.

6. GARANTİLERİN REDDİ

YUKARIDAKİ GARANTİLER MÜNHASIRDIR. BU SÖZLEŞMENİN 5 (a) ve 5 (b) KISIMLARINDA VERİLEN AÇIK GARANTİLERİN DIŞINDA OFİSPLAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş., BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLARAK AÇIKLANAN PROGRAM VE HERHANGİ BİR HİZMETLE İLGİLİ BİR GARANTİYİ REDDETME HAKKINA SAHİPTİR.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.

8. DESTEK VE DİĞER HİZMETLERİN FESHİ

Yazılım, teknolojideki değişiklikler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle sınırlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Burada aksi belirtilmedikçe, Programı ne zaman yükselteceğinize karar vermekte özgürsünüz ve sorumlusunuz. OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş., Programın çalışmaz hale gelmesi durumunda Program için geçerli işletim sistemleri, donanım, Ek Ürün ve Hizmetler veya diğer teknolojilerle uyumlu olan diğer tüm hizmetleri sonlandırma hakkını saklı tutar. Desteklenen bir sürüm veya hizmet kullanmıyorsanız, müşteri desteği ve / veya diğer güncellemeleri almaya devam etmek için bir mevcut programı yükseltme veya değiştirme için lisanslamanız gerekebilir. Tarafınızca lisanslanan tüm güncellemeler, bu güncellemeyle bağlantılı olarak ayrı bir lisans sözleşmesinin sağlanması durumu haricinde, Programın bir parçası olarak kabul edilir ve bu Sözleşmenin kayıt ve koşullarına tabidir.

9. ÖNERİLEN ÇEVRE

Bu Program, Belgelerde belirtilen ortamda en iyi şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Burada belirtilen parametrelerin dışında çalışmaktan kaynaklanan herhangi bir kusur, tutarsızlık veya sorun, Destek ve / veya düzeltmek için OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'ye ek bakım / yükseltme maliyetleri ödemenizi gerektirebilir.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Programın herhangi bir kısmı kaza, kötüye kullanım veya yanlış uygulama nedeniyle değiştirilmiş, kaybolmuş, çalınmış veya hasar görmüşse, OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. Program için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11. SÜRE VE FESİH

a. Bu Anlaşma, Programı kurduğunuz tarihte başlayacak ve aşağıdakilerden daha öncesine kadar devam edecektir: (i) buradaki koşullara göre feshedildiği tarih; (ii) yürürlükteki lisans sözleşmesini kabul ettiğiniz; (iii) varsa deneme süresinin sona ermesi; veya (iv) varsa abonelik sürenizin sona ermesi.
b. Bir Abonelik Lisansı satın aldıysanız, abonelik süreniz aylıktır ve abonelik ücretleri her ay ödenir. Aboneliğinizi yenileme tarihinden önce en az bir (1) gün önce bildirim ile iptal edebilirsiniz. Aşağıdakilerden herhangi birinin Programınızın “salt okunur” moda dönmesine neden olacağını lütfen unutmayın: (i) Abonelik ücretinizi ödememeniz; (ii) bu Sözleşmenin feshi; (iii) aboneliğinizin iptali veya yenilenmemesi. Hesabınız güncel hale getirilene kadar tam Program işlevselliği geri yüklenmeyecektir; bu, durum vadesi geçmiş tüm ücretlerin ödenmesini gerektirebilir.
c. Bu lisans ve buradaki OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'nın tüm yükümlülükleri, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda otomatik olarak sona erer. İşbu Anlaşmanın herhangi bir nedenle feshi veya sona ermesi üzerine: (i) işbu belgede verilen lisans derhal sona erecektir; ve (ii) Programı herhangi bir şekilde kullanmayı bırakacak ve geçerli son kullanma tarihinden veya fesih tarihinden itibaren on (10) gün içinde, OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'ye teslim edecek veya Programın tüm kopyalarını imha ettiğinizi onaylayacaksınız.

12. MUHTELİF

a. Bu Programın bir kullanıcısı olarak, bu Programın seçiminden amacınıza uygun olarak sorumlu olursunuz. Aşağıdakileri anlar ve kabul edersiniz: (i) Programla hazırlanan tüm raporların ve belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan yalnızca siz sorumlusunuz; (ii) bu Programı kullanmak, sizi bu tür rapor ve belgelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi ile ilgili herhangi bir mesleki yükümlülükten kurtarmaz; ve (iii) OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.'in destek hizmeti, yalnızca bu Programın özellikleri ve işlevselliği ile ilgili sorunlar için yalnızca önerilen işletim ortamlarında teknik destek sağlamak üzere tasarlanmıştır.
b. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yürütülecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşme uyarınca, yorumlama, yürütme veya başka bir şekilde ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkda, Ankara İlindeki mahkemelerinin ve işbu Sözleşmenin taraflarının her birinin münhasıran geri çevrilemez şekilde yargılama hakkına sahiptir.
c. Bu Sözleşme, Siz ve OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. arasında geçerli yasalarca izin verildiği şekilde tahsis eder ve OfisPlan Bilgi Teknolojileri Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. ürünlerinin fiyatlandırılması tahsisini ve bu Anlaşmada yer alan sorumluluk sınırlamasını yansıtır. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün adli karar uyarınca geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, bu Anlaşmanın geri kalanı bu Sözleşme şartlarına göre geçerli ve uygulanabilir olacaktır. 

© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

How to start your own website - Read more