best html templates

Uzaktaki Personeli Arama

Uzak personeller Haritalar'da bulunur. OfisPlan'da iş yeri dışında bulunan bir personeli bulmanız gerekiyorsa, bunları 'Hızlı Arama' veya 'Personel Listesi' ile ve Harita el ile tarayarak bulabilirsiniz.

'Hızlı Arama'yı Kullanarak Uzak Personelleri Arama (Ada Göre):

1.Uzak personelin adını Hızlı Arama çubuğuna yazın.

2. Hızlı Arama'nın altındaki önerilerden personeli seçin.

3. OfisPlan, bu personeli görevlendirdikleri Haritada bulacaktır.

Liste Arama Kullanarak Uzak Personelleri Arama:


1.Kenar Çubuğu Menüden, Personel (veya başka bir liste) seçin.

2.Personel biçiminde, ad, soyad vb. Kullanarak bir personeli arayın.

3.Önerilerden personeli seçin.