Temel Raporları Yönetme

Bazı raporlar varsayılan olarak OfisPlan'a dahil edilmiştir ve kullanıcılar ve yöneticiler tarafından görüntülenebilir. Varsayılan alan adları değiştirilirse, bu raporların değiştirilmesi gerekebilir. Raporlar ayrıca tamamen kaldırılabilir ve yeni raporlar eklenebilir.

Raporlar, varsayılan bir kurulumda iki farklı klasörde değiştirilebilir. Bu klasörler içindeki dizinler, rapor seçme bölmesinde farklı başlıklar olarak işlev görecektir.


Admin Raporları: C:\Program Files (x86)\Ofisplan 4\_engine\Admin Raporlar

User Raporları: C:\Program Files (x86)\Ofisplan 4\_engine\User Raporlar


Raporlar, Notepad ve Notepad ++ gibi metin düzenleyicilerde açılabilen .rpt dosyalarıdır. Rapor dosyaları, dosyanın ilk satırında bir SQL sorgusu ile standart bir biçimi izler, satır sonu olmadan ve ardından stil (gerekirse) yapılır.


© Copyright 2021 Ofisplan - Her hakkı saklıdır.

Page was created with Mobirise theme