site creation software

Varsayılan Raporların Yönetimi

Bazı raporlar varsayılan olarak OfisPlan'e eklenmiştir ve kullanıcılar ve yöneticiler tarafından görüntülenebilir. Varsayılan alan adları değiştirilirse, bu raporların değiştirilmesi gerekebilir. Raporlar da tamamen kaldırılabilir ve yeni raporlar eklenebilir.

Raporlar, varsayılan bir kurulumda iki farklı klasörde değiştirilebilir. Bu klasörler içindeki dizinler, rapor seçme bölmesinde farklı başlıklar olarak işlev görür.

Admin Raporları: C: \ Program Dosyaları (x86) \ OfisPlan X \ _engine \ Admin Raporlar

User Raporları: C: \ Program Dosyaları (x86) \ OfisPlan X \ _engine \ User Raporlar

Raporlar, Notepad ve Notepad ++ gibi metin editörlerinde açılabilen .rpt dosyalarıdır. Rapor dosyaları, dosyanın ilk satırında bir SQL sorgusu ile standart bir biçim izler, satır sonları olmadan, ardından stil uygular (gerekirse).


SELECT _Masalar.masaisim, _Mekanlar.MekanIsim FROM _Personeller RIGHT OUTER JOIN _Masalar ON _Personeller.Masa_id = _Masalar.masa_id LEFT OUTER JOIN _Mekanlar ON _Masalar.mekan_id = _Mekanlar .mekan_id WHERE (_Personeller.Id IS NULL) ORDER BY _Masalar.masaisim
/* Column widths */
.col1 { width: auto }
.col2 { width: auto }
.col3 { width: auto }