Ofisplan Destek Sistemi üzerinden Ofisplan hakkında online destek alabilirsiniz.Buradan oluşturacağız biletler gerçek zamanlı olarak yazılım danışmanlarına iletilmektedir.Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.İlginiz için çok teşekkür ederiz.

avatar  

Çıkış

Son Görüntülenen

Coworking

Coworking

Coworking

Coworking alanlarının tüm dünyada mantar gibi yayılmasının ardındaki
temel neden paylaşım ekonomisinin de benzer şekilde trend haline gelmesi.
İş dünyası yazını ve yayınları son dönemde
ortak bir elden çıkmış gibi yoğun şekilde
Endüstri 4.0, dijitalleşme, robotik süreç
otomasyonu, yapay zekâ, büyük veri
konularına odaklanmakta. Geleceğin
teknolojilerinin iş yapış şekillerimizi kökten
değiştireceği, tüm bu yazıların ortak
noktası. Yarının işyeri ve çalışan profillerinin
anlatıldığı ve insan varlığının minimuma
ineceğini sıklıkla tekrarlayan kampa karşın
tam bunların karşısında yer alan yazın ise
bugünkü “işin” ve “iş yerinin” sosyal yönünü
tam merkezine koymakta. Çalışanların
güçlendiği, esnekliğin arttığı ve iş-özel
yaşam dengesinin artık iş-özel yaşam
entegrasyonuna dönüştüğü günümüz
çalışma hayatında klasik çalışma ve çalışan
kavramları değişmekte. Deloitte 2018
Y Kuşağı raporu da benzer bir sonuç ortaya
koyuyor: Kurumlar artık çalışanlarıyla
belirsiz süreli sözleşmeler yapmak yerine
kısa/geçici süreli kontratlarla (gig economy)
çalışan emeğini satın alıyor. Rapora göre
küresel olarak Y kuşağının %14’ü halihazırda
tam-zamanlı çalışma yerine böyle bir
çalışma şekli benimsediklerini, %43’ü ise
tam zamanlı sözleşmeler yerine bu tarz
çalışma biçimini benimseyebileceklerini
belirtiyor. Z kuşağında ise şu an benzer
şekilde sözleşmeye sahip çalışanların oranı
%18 iken, gig economy’yi sınırsız süreli
sözleşmeye alternatif olarak görenlerin oranı
%49. Özellikle bilgi ekonomisi çalışanları
arasında yeni normal haline gelen bu çalışma
yöntemi sadece çalışanları değil günlerinin
büyük vakitlerini geçirdikleri mekanları/
çalışma alanlarını da dönüştürüyor. Proje
bazlı ya da freelance çalışma yöntemini
benimseyen yeni kuşak daha önce
sıklıkla kullandıkları zincir / 3. dalga kahve
dükkânları, parizyen kafeler ve ev içerisinde
ayrılmış bir oda yerine artık “göçebe
hayatları”’nı geçirmek üzere tüm dünyada
yükselen yeni ofis trendi olan ve coworking
adıyla anılan ortak çalışma alanlarını tercih
ediyor. Coworking alanlarının diğer önemli
sakinleri ise yeni ofis kurma maliyetlerinin
katlanmak istemeyen ve esnek çalışma gibi
yeni nesil çalışma modellerine öncüleri olan
start-up’lar. Deloitte’un 2018 Gayrimenkul
Trendleri raporuna göre önümüzdeki
dönemin yükselen yıldızı olacak coworking
nedir ve nerede doğmuştur?

Coworking alanları doğarken
İlk ortaya çıktıklarında coworking alanları
bilgi ekonomisinin farklı uzmanlık
alanlarında freelance olarak faaliyet
göstermekte olan çalışanlar tarafından
faydalanılan ortak çalışma mekânları olarak
tanımlanmaktaydı. Esas olarak ortak bir
alanda kiralanabilir bir masa/alan ve wi-fi
bağlantısı sunduğu düşünülen bu girişimler,
bağımsız profesyonellerin günlük rutinlerini
kendileriyle aynı sektör içerisinde çalışan
akranlarıyla paylaştıkları mekânlar olarak
karşımıza çıkıyorlardı. Bu ortak paylaşımın
da bilgi işçilerinin işlerinin doğasına iki
etkisi vardır: profesyonel networkleriyle
bağlantılı kalmak ve nihayetinde bilgi
ekonomisi içerişimde üretken bir çalışan
olarak varlıklarını sürdürmek. İlk örnekleri
2005 yılında San Francisco’da ortaya çıkan
coworking alanları sınırları son derece
katı şekilde belirlenmiş geleneksel bir
ofis alanıyla, evde her anlamda özgür
ve bağımsız fakat izole bir çalışma alanı
arasında konumlanan üçüncü bir çalışma
alanı olarak doğmuştu. San Francisco’nun
2000’li yılların başında yeni medya üretimi
için insan, teknoloji ve mekânları buluşturan
altyapısı neden coworking fikrinin bu
bölgede hayat bulduğunu anlamamızı
sağlıyor. Silikon vadisinin sonunda yer alan
ve yoğun biçimde teknoloji ve donanım
şirketlerinin kümelendiği San Francisco
bölgesinin, başarılı şekilde emeği ve bohem
bir ortam gerektiren kültürel ambiyansı
sosyo-mekânsal olarak ayırabilmesi bu
yeni ‘üretim mekanı’nın doğması için gerekli
olgunluğu sağlamaktaydı. İlk coworking
çalışma alanı San Francisco’da 2005 yılında
Spiral Muse adlı terapi merkezi içerisinde
‘San Francisco Coworking Space’ adıyla
kuruldu ve bu oluşum daha sonra ‘Hat
Factory’ adıyla hayatına devam etti. Birçok
kaynakta 2006 yılında ‘Citizen Space’ tarihin
ilk coworking çalışma alanı olarak anılsa
da hatta kurucuları arasında Coworking
Space’in kurucularından Brad Neuberg yer
alsa da, Citizen Space tarihin ilk çalışma alanı
değildir.
Coworking yeni normal olurken
Küçük gruplar arasında coworking
alanlarının popüler hale gelmesini Chris
Messina and Tara Hunt’ın kurdukları
coworking wiki sitesi ve Google grupları
sağladı. ‘Hat Space’ ve ‘Citizen Space’in’
yarattığı heyecana rağmen coworking
alanlarının geniş kitleler tarafından
benimsenmesini basın tarafından da yoğun
ilgiye mazhar olan Jelly isimli birlikte çalışma
etkinlikleri sağladı. 2006 yılında tüm dünyada
faaliyet gösteren coworking inisiyatiflerinin
toplam sayısı sadece 30’du. 2012 yılına kadar
inisiyatiflerin sayısı her sene 2 katına çıktı.
2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla ise tüm dünyada
toplamda yaklaşık 14.500 coworking alanı
mevcut hale geldi. Kiralanabilir ofis alanları
anlamında gayrimenkul sektörünü uçtan
uca dönüştürmeye niyetli bu oluşumlardan
2020 yılına kadar 3,8 milyon çalışanın
faydalanması bekleniyor ve yine bu yıla
kadar büyük şirketlerin yaklaşık %50’sinin
paylaşımlı ofis alanı kullanması bekleniyor.
Önümüzdeki 5 yıl için ise sektörde %15’lik
bir büyüme öngörülüyor. Peki bu mekanları
önce “trendy” hale daha sonra da yeni
normal haline getiren ne oldu?
Coworking alanlarının tüm dünyada mantar
gibi yayılmasının ardındaki temel neden
paylaşım ekonomisinin de benzer şekilde
trend haline gelmesi. Elbette bunun yanı sıra
coworking yani basitçe birlikte çalışmanın
evden çalışma, telemerkezler, sanal çalışma,
sanal takım, incubator (hızlandırıcılar)
elementlerini bir araya getirmesi fakat
özellikle çalışanlara daha esnek, daha
otonom, sosyal anlamda etkileşimi yüksek
bir çalışan topluluğunun parçası olma fırsatı
sunması bu hızlı büyümenin arkasında yatan
temel neden.
Her ne kadar
coworking “work”
kavramını içerse de
kullanıcılar çalışmanın
yanı sıra hobilerini ve
sosyo-kültürel
faaliyetlerini de
bu alanlarda
gerçekleştirebiliyor.
Sosyal ve ekonomik
hedeflerin bir arada
gerçekleşmesinin
izin verdiği yaratıcılık
alanı da yeni girişim/
girişimcilerin
doğmasına olanak
sağlıyor. 


Kim bu coworker’lar ve neden
cowork’mekteler
Bugün coworking alanlarının esas
kullanıcıları kendi işlerine sahip olanlar,
freelance çalışanlar, mikro-işletme sahipleri
ve özellikle düşük yönetim maliyetlerine
katlanmak, fikir alışverişinde bulunmak
ve birbirlerinden öğrenmek isteyen
start-up’lar. Hiyerarşik bir yapı içerisinde
çalışmanın aksine coworking kullanıcıları
istedikleri yer, zaman, süre ve yoğunlukta
istedikleri kişilerle kendi belirledikleri
açıklıkta çalışabilirler. Böylelikle bu çalışma
ortamı bireylerin mevcut iş yüklerine ve
mevcut yaşantılarına göre kendi çalışma
ritimlerini belirlemelerine izin vererek kişisel
tatminlerini çalışanlar arası işbirliklerini
ve performanslarını artırıyor ve iletişim ve
öğrenme becerilerini geliştiriyor. Her ne
kadar coworking “work” kavramını içerse de
kullanıcılar çalışmanın yanı sıra hobilerini ve
sosyo-kültürel faaliyetlerini de bu alanlarda
gerçekleştirebiliyor. Sosyal ve ekonomik
hedeflerin bir arada gerçekleşmesinin
izin verdiği yaratıcılık alanı da yeni girişim/
girişimcilerin doğmasına olanak sağlıyor.
Etkileşimi ve sosyal yakınlığı yüksek bir
topluluk oluşturmak da ayrıca yeni bir değer
yaratımın ve inkübasyon performansının
açığa çıkmasını sağlayabiliyor. Coworking
kullanıcıları sıklıkla bilgi paylaşımı, öğrenme
ve feedback alımı için bir arada olduklarını
belirtiyor. Bu kendi içerisinde açık fakat
dışarıya kapalı kolaborasyon öğrenme
anlamında birçok avantaj sağlıyor. Ortaya
çıkan yoğun sosyal etkileşim, güçlü network
ve eksik alanların giderilmesi yaratıcılık,
beklenmedik anda gerçekleşen hoş
tesadüfler, inovatif ve gelişmiş iş modelleri
için potansiyel oluşturuyor.
Türkiye’de coworking
Türkiye’de ilk coworking alanı 2011 yılında
İstanbul Beyoğlu’nda kurulan İdeapol olsa
da coworking modellerinin ülkemizde
popülerleşmesini sağlayan ilk girişim Urban
Station adıyla hayatına başlayan fakat
daha sonra Workinton adını alan girişim.
Coworker.com sitesine göre Türkiye’de
faaliyet gösteren coworking markası sayısı
yaklaşık 30. Bunlar arasında yer alan global
markalar olduğu gibi sadece Türk yatırımcıya
sahip girişimler de mevcut. Beklenildiği gibi
büyük çoğunluğu -ki bu neredeyse mevcutta
faaliyet gösteren coworking alanlarının
%75’ine denk gelmekte- İstanbul’da yer
alıyor. İstanbul dışında Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, Gaziantep ve İzmir’de de
coworking alanları faaliyet gösteriyor.
İstanbul’daki girişimler arasından öne
çıkanlar ise birden fazla şubeye sahip
Kolektif House ve Workinton; ayrıca tek bir
merkezde hizmet veren Atölye, Impact Hub,
Galata Business Center, Habita ve Workhaus.
Bu girişimlere ek olarak Kadıköy Belediyesi
tarafından ücretsiz olarak kullanıma sunulan
Idea Kadıköy bir kamu kuruluşu tarafından
sunulan ilk coworking alanıdır.
Bireysel veya kurumsal aboneliğe ek
olarak bu girişimler ilgilenenlere ayrıca
kontörlü, günlük, aylık ya da yıllık paketler
sunmakta. Yurtdışındaki benzerleri gibi
ofis mobilyaları ve çalışanların onsuz bir
hayat düşünemedikleri hızlı bir internet
bağlantısının yanı sıra birçok beyaz yakalı
çalışanı kıskandıran son derece konforlu
ofis mobilyaları, kısa uykular için uyuma
modülleri, geniş seçenekli kahvaltı, öğle ve
akşam yemekleri, sıcak ve soğuk içecek,
yoga ve sinema seansları, partiler, kişisel
ve profesyonel gelişimler için sempozyum
ve konferanslar, masaj hizmeti ve hatta
ekstrem spor sevenler için tırmanma duvarı
ve hafta sonu etkinliklerini abonelikle birlikte
sunmakta.
Sundukları tüm bu cazip avantajlarla belki
de yükselen ofis maliyetlerine katlanmak
istemeyen Türk şirketleri ve onların
çalışanları için coworking alanları, esnek
ve uzaktan çalışma gibi bir sonraki normal
olacak
Oluşturma tarihi: 28.01.2022 11:35 (OfisplanDestekEkibi)      Son İşlem Zamanı: 28.01.2022 11:35 ()
}